Komunikat

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

ZAPISY - Rajd wiosenny Tomaszów Mazowiecki - Spała 2023 (22 - 23 kwietnia 2023r.)

Rozpoczęcie sezonu
 
Plan rajdu:
 
Sobota
Godz. 8.45        Rozpoczęcie zlotu, Warszawa Włochy, parking Castorama:  https://goo.gl/maps/zKjU8r8YhxUV6j6C7 
Godz. 9.15        Wyjazd w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego 
Godz 10.00       Mobilny przystanek kawowy linia McDrive (dla chętnych) za Nadarzynem: https://goo.gl/maps/KytZ5GLc7uaobDjS7
Godz. 11.45      Przyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego, Plac Kościuszki https://goo.gl/maps/kPXUWivcHPfRep4A8
Godz. 12.15      Obiad https://goo.gl/maps/kPhqQ5F8aG6hSxcc9
Godz. 13.15      Zwiedzanie Tomaszowa Mazowieckiego z przewodnikiem
Godz. 16.00      Wyjazd z Tomaszowa
Godz. 16.30      Przyjazd do Hotelu / Karczma Spalska https://goo.gl/maps/Xww2uJjDQYiLkq9c8
Godz. 19.00      Kolacja w Karczmie
Godz. 20.00 – 24.00 Wieczorne rozmowy Rajdowiczów…
 
Niedziela
Godz. 8.00 - 10.00 Śniadanie
Godz. 10.30      Spacer po Spale (z przewodnikiem)
Godz. 12.30      Wyjazd do Bunkra w Konewce https://goo.gl/maps/njF5J3rpQEZ2AktA7
Godz. 13.00      Zwiedzanie Bunkra w Konewce (z przewodnikiem https://www.bunkierkonewka.eu/
Godz. 14.00      Koniec spotkania – powrót do domu.
 
Wpisowe:
Członek klubu  380 zł (osoba towarzysząca uczestniczy  w cenie członka klubu)
Pozostali 410 zł
Zapisy do dnia 17 marca 2023r. pod następującym linkiem: https://caar.pl/zapisy_wiosna2023
Wpisowe na konto klubowe (wiosenne) płatne do 31 marca 2023r:
 
Club Antycznych Automobili i Rajdów – CAAR
Rajd Wiosenny PLN                87 1140 2004 0000 3302 7651 1506
 
Pozostałe informacje:
⦁ Liczba miejsc w hotelu jest ograniczona.
⦁ Liczba pokoi 3 osobowych jest bardzo ograniczona.
⦁ Dzieci do lat 10 bezpłatnie
 
Szczegółowy, ale jeszcze wstępny plan rajdu, który może ulec zmianie
Serdecznie zapraszamy.
 
Komandor Jarosław Ciurzyński 

 

Organizowany rajd jest imprezą o charakterze turystycznym i zgodną ze statutem CAAR Club Antycznych Automobili i Rajdów.

Zgłaszający się na rajd akceptuje poniższe warunki uczestnictwa:

  1. Oświadczam, że pojazd uczestniczący w rajdzie ma ważne ubezpieczenie OC, posiada obowiązujące wyposażenie (m. in. trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę), posiada ważny przegląd rejestracyjny i jest sprawny technicznie.
  2. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad Kodeksu drogowego i będę stosował się do wszelkich zgodnych z prawem poleceń organizatorów rajdu (Komandorów).
  3. Zostałem poinformowany, że dane osobowe uczestników oraz samochodów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją rajdu (rezerwacji hoteli, przepustek do zwiedzanych obiektów itp.) i są zgodne z RODO CAAR. Rajd jest imprezą publiczną i wizerunki uczestników oraz pojazdów mogą być rejestrowane przez media relacjonujące wydarzenie. Mogą być także wykorzystane bez ograniczeń w publikacjach prasowych, wydawnictwach, intrenecie oraz mediach społecznościowych.
  4. Oświadczam, iż znane mi jest ryzyko i niebezpieczeństwo związane z rajdami pojazdów zabytkowych i w razie wypadku lub innych podobnych okoliczności wynikających z mojego udziału w tej imprezie akceptuję pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a także, nie będę występować względem Organizatora z roszczeniami wynikającymi z powyższych zdarzeń.
  5. Oświadczam, iż wszystkie dane zamieszczone w powyższym formularzu (w szczególności dane osobowe, numery rejestracyjne, marka i model pojazdu) są zgodne ze stanem faktycznym.

Informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i akceptuję powyższe wszystkie warunki związane z moim udziałem w imprezie.

 

Die organisierte Rallye ist eine touristische und eine mit dem Statut von CAAR (Club Antycznych Automobilli i Rajdów) übereinstimmende Veranstaltung

Durch die Anmeldung zur Rallye stimme ich  den folgenden Teilnahmebedingungen zu:

  1. Hiermit bestätige ich, dass das von mir zur Rallye angemeldete Fahrzeug Haftpflicht versichert und technisch funktionsfähig ist sowie über die vorschriftsgemäße Ausstattung (z.B. Warndreieck, Feuerlöscher) verfügt.
  2. Ich verpflichte mich die Straßenverkehrsordnung zu beachten. Darüber hinaus werde ich mich jeglichen Anweisungen der Rallye-Leitung (Kommandeuren), sofern sie mit dem geltenden Recht übereinstimmen, fügen.
  3. Ich wurde darüber informiert, dass die personen- bzw. fahrzeugbezogenen Daten der Rallye-Teilnehmer ausschließlich zum Zweck der Rallye-Organisation (z.B. Hotelreservierung, Anmeldung/Einlass zu Besichtigungen) und  entsprechend der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) verarbeitet werden. Die Rallye ist eine öffentliche Veranstaltung. Aufnahmen der Teilnehmer bzw. ihrer Fahrzeuge können durch Medien, die über die Rallye berichten, dokumentiert und ohne Einschränkungen in der Berichterstattung jeder Art (z.B. Printmedien, Internet, soziale Netzwerke) verwendet werden.
  4. Ich erkläre, dass ich mir der Risiken bzw. Gefahren einer Teilnahme an einer Oldtimer-Rallye bewusst bin und dass ich im Falle eines Unfalls bzw. anderer ähnlicher Vorfälle, die in Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Rallye entstehen könnten, entsprechend volle Verantwortung übernehmen und keine Schadensersatzansprüche gegenüber den Organisatoren stellen werde.
  5. Hiermit erkläre ich, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben  (insbesondere Personendaten, Autokennzeichen, Automarke sowie Fahrzeugmodel) der Wahrheit entsprechen..

Die in der Anmeldung enthaltenen Informationen entsprechen der Wahrheit und ich akzeptiere die oben genannten Bedingungen für meine Teilnahme an der Veranstaltung (Rallye).