Kontakt

 
Club Antycznych Automobili i Rajdów - CAAR
ul. Długa 30/34/3
00-238 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000184394

REGON 01059799300000

NIP 526-20-69-662

 

Zarząd CAAR

Prezydent - Anna Jesionek

Wiceprezydent - Jan Bojanowski

Wiceprezydent - Zbigniew Jezierski       

Sekretarz - Joanna Butkiewicz-Sikora              joanna.butkiewicz-sikora@caar.pl

Skarbnik - Maciej Wiśniewski                           maciej.wisniewski@caar.pl

tel. 508 240 188

 

 

Konta bankowe

mBank S.A. Warszawa

Konto główne PLN                                         08 1140 2004 0000 3102 7637 4801

Rajd Letni PLN                                                39 1140 2004 0000 3502 7651 1496

Rajd Wiosenny i Jesienny PLN                     87 1140 2004 0000 3302 7651 1506

Rajd radomski PLN                                         92 1140 2004 0000 3102 7651 1514               

 

EUR account:    mBank S.A. Warsaw FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ

                             IBAN: PL 55 1140 2004 0000 3912 0482 3904

                             SWIFT: BREXPLPWMBK