Kontakt

 
Club Antycznych Automobili i Rajdów - CAAR
ul. Długa 30/34/3
00-238 Warszawa
 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000184394
REGON 01059799300000
NIP 526-20-69-662

Zarząd CAAR

Prezydent - Anna Jesionek                              anna.jesionek@caar.pl

Wiceprezydent - Jan Bojanowski                    jan.bojanowski@caar.pl

Wiceprezydent - Zbigniew Jezierski                zbigniew.jezierski@caar.pl     

Sekretarz - Joanna Butkiewicz-Sikora              joanna.butkiewicz-sikora@caar.pl

Skarbnik - Maciej Wiśniewski                           maciej.wisniewski@caar.pl

tel. 508 240 188

 

Konta bankowe

mBank S.A. Warszawa

Konto główne PLN                  08 1140 2004 0000 3102 7637 4801

Rajd Letni PLN                        39 1140 2004 0000 3502 7651 1496

Rajd Wiosenny PLN                87 1140 2004 0000 3302 7651 1506

Rajd Jesienny PLN                  85 1140 2004 0000 3802 8339 8588           

EUR account:                            mBank S.A. Warsaw
                                                  IBAN: PL 55 1140 2004 0000 3912 0482 3904
                                                  SWIFT: BREXPLPWMBK