Komunikat

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

ZAPISY - Rajd jesienny CAAR - "Posolone 2023" (21 - 24 września 2023r.)

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na  rajd kończący sezon 2023. Wybraliśmy jako miejsce rajdu okolice Kłodawy, aby wszyscy mieli podobny dystans do pokonania.

Bardzo prosimy o jak najszybszą deklarację chęci uczestnictwa najpóźniej do 10 sierpnia 2023r. oraz wpłatę zaliczki. Kliknij na link https://caar.pl/posolone

Termin rajdu: 21 (czwartek) – 24 (niedziela) września 2023r.

Baza rajdu: Hotel Chrobry koło Łęczycy https://chrobryhotel.pl/

Plan rajdu

Czwartek

zakwaterowanie w hotelu

Piątek

Zjazd do kopalni soli w Kłodawie  https://sol-klodawa.com.pl/podziemna-trasa-turystyczna/
Wizyta w Łęczycy – rynek i zamek https://leczyca.info.pl/

Sobota

Zwiedzanie muzeum motoryzacji w Zgierzu   https://www.tamtelata.pl/
Zwiedzanie ruin zamku w Besiekierach https://www.zamkipolskie.com/besiek/besiek.html
Kolacja kończąca sezon

Niedziela

Jak zwykle – śniadanie i do domu, …. albo po drodze zwiedzanie ruin zamku w Kole, pałacu i muzeum w Kutnie lub Sanktuarium w Licheniu

W planie mogą jeszcze wystąpić drobne zmiany.

Koszt:

Załoga CAAR - 850 PLN od osoby
Załoga spoza CAAR’u - 1050 PLN od osoby
Zaliczka w kwocie 200 PLN od osoby do 10 sierpnia 2023r. na konto CAAR:
Rajd Jesienny PLN       85 1140 2004 0000 3802 8339 8588
Pozostała kwota płatna do 10 września 2023r.

Komandor rajdu
Jan Bojanowski
Tel. 601.235.000
jan.bojanowski@caar.pl

 
Organizowany rajd jest imprezą o charakterze turystycznym i zgodną ze statutem CAAR Club Antycznych Automobili i Rajdów.

Zgłaszający się na rajd akceptuje poniższe warunki uczestnictwa:

  1. Oświadczam, że pojazd uczestniczący w rajdzie ma ważne ubezpieczenie OC, posiada obowiązujące wyposażenie (m. in. trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę), posiada ważny przegląd rejestracyjny i jest sprawny technicznie.
  2. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad Kodeksu drogowego i będę stosował się do wszelkich zgodnych z prawem poleceń organizatorów rajdu (Komandorów).
  3. Zostałem poinformowany, że dane osobowe uczestników oraz samochodów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją rajdu (rezerwacji hoteli, przepustek do zwiedzanych obiektów itp.) i są zgodne z RODO CAAR. Rajd jest imprezą publiczną i wizerunki uczestników oraz pojazdów mogą być rejestrowane przez media relacjonujące wydarzenie. Mogą być także wykorzystane bez ograniczeń w publikacjach prasowych, wydawnictwach, intrenecie oraz mediach społecznościowych.
  4. Oświadczam, iż znane mi jest ryzyko i niebezpieczeństwo związane z rajdami pojazdów zabytkowych i w razie wypadku lub innych podobnych okoliczności wynikających z mojego udziału w tej imprezie akceptuję pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a także, nie będę występować względem Organizatora z roszczeniami wynikającymi z powyższych zdarzeń.
  5. Oświadczam, iż wszystkie dane zamieszczone w powyższym formularzu (w szczególności dane osobowe, numery rejestracyjne, marka i model pojazdu) są zgodne ze stanem faktycznym.

Informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i akceptuję powyższe wszystkie warunki związane z moim udziałem w imprezie.

 

Die organisierte Rallye ist eine touristische und eine mit dem Statut von CAAR (Club Antycznych Automobilli i Rajdów) übereinstimmende Veranstaltung

Durch die Anmeldung zur Rallye stimme ich  den folgenden Teilnahmebedingungen zu:

  1. Hiermit bestätige ich, dass das von mir zur Rallye angemeldete Fahrzeug Haftpflicht versichert und technisch funktionsfähig ist sowie über die vorschriftsgemäße Ausstattung (z.B. Warndreieck, Feuerlöscher) verfügt.
  2. Ich verpflichte mich die Straßenverkehrsordnung zu beachten. Darüber hinaus werde ich mich jeglichen Anweisungen der Rallye-Leitung (Kommandeuren), sofern sie mit dem geltenden Recht übereinstimmen, fügen.
  3. Ich wurde darüber informiert, dass die personen- bzw. fahrzeugbezogenen Daten der Rallye-Teilnehmer ausschließlich zum Zweck der Rallye-Organisation (z.B. Hotelreservierung, Anmeldung/Einlass zu Besichtigungen) und  entsprechend der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) verarbeitet werden. Die Rallye ist eine öffentliche Veranstaltung. Aufnahmen der Teilnehmer bzw. ihrer Fahrzeuge können durch Medien, die über die Rallye berichten, dokumentiert und ohne Einschränkungen in der Berichterstattung jeder Art (z.B. Printmedien, Internet, soziale Netzwerke) verwendet werden.
  4. Ich erkläre, dass ich mir der Risiken bzw. Gefahren einer Teilnahme an einer Oldtimer-Rallye bewusst bin und dass ich im Falle eines Unfalls bzw. anderer ähnlicher Vorfälle, die in Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Rallye entstehen könnten, entsprechend volle Verantwortung übernehmen und keine Schadensersatzansprüche gegenüber den Organisatoren stellen werde.
  5. Hiermit erkläre ich, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben  (insbesondere Personendaten, Autokennzeichen, Automarke sowie Fahrzeugmodel) der Wahrheit entsprechen..

Die in der Anmeldung enthaltenen Informationen entsprechen der Wahrheit und ich akzeptiere die oben genannten Bedingungen für meine Teilnahme an der Veranstaltung (Rallye).