Komunikat

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Rajd Jesienny - "Babie lato nad Biebrzą 2021" (02-05 września 2021r.)

2 września 2021 (czwartek):

              Przyjeżdżamy do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „ENERGETYK”-Rajgród, ul. Leśna 1; tel:784 750 288, gdzie będzie nasza baza (www.kukle.pl)

Samochody stawiamy na strzeżonym parkingu za ogrodzeniem. Biuro Rajdu czynne będzie od godz. 15:00 przy recepcji. Sugerujemy zabranie ze sobą własnych ręczników, ponieważ ośrodek oferuje ręczniki o wymiarach znaczka pocztowego, oraz środków komarobójczych.

O godz. 19:00 Kolacja grillowa.

3 września 2021 (piątek) - do przejechania ok. 90 km:

9:00 Śniadanie w „ENERGETYKU”

10:30 Wyjazd do Twierdzy Osowiec

          UWAGA: dzielimy się na 3 grupy po ok. 10 pojazdów ( zgodnie z numerami startowymi), aby w Grajewie w asyście policji pokonać bezkolizyjnie skrzyżowanie ze światłami.

Do Twierdzy wchodzimy tylko z przewodnikiem (teren wojskowy). Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy nie jest honorowane) oraz maseczki.

Tu też dzielimy się na trzy grupy, tak jak w czasie przejazdu przez Grajewo. Zwiedzanie twierdzy trwa około 2 godziny po czym grupą udajemy się do pobliskiego Goniądza do zajazdu Bartlowizna (www.biebrza.com.pl) na obiad. Jest to urokliwe miejsce nad biebrzańskimi bagnami z kładkami widokowymi. Po obiedzie wracamy do bazy rajdu, każda załoga na własną rękę.

19:00 Uroczysta kolacja bankietowa z muzyką i tańcami

4 września 2021 (sobota) - do przejechania ok. 100 km:

8:30 Śniadanie w „ENERGETYKU”

10:00 Wyjazd do Grajewa całą grupą do Muzeum mleka (www.muzeummleka.pl) -arcyciekawe

              miejsce. Tu dzielimy się  na duże grupy po ok. 30 osób.

12:30 Wyjazd z Grajewa do Ełku. Samochody stawiamy na zamkniętym parkingu stacji kolejki

              wąskotorowej.

13:30 Wyruszamy Ełcką Kolejką Wąskotorową na trasę do Sypitek (podróż trwa 45 minut)

              Tam spędzamy następne 1,5h, a w tym czasie mamy poczęstunek cateringowy (ognisko, bigos, kiełbaski, surówka, warzywa, chleb, gorąca herbata, zimne napoje). Po posiłku odpoczywamy na trawie, jeśli pogoda dopisze.

Powrót do Ełku to kolejne 45 minut jazdy klimatycznym składem ciągnionym przez prawdziwy parowóz. Z Ełku udajemy się samodzielnie do bazy rajdu w „ENERGETYKU” w Rajgrodzie.

19:00 Kolacja zwykła przed czekającą nas nazajutrz podróżą powrotną.

5 września 2021 (niedziela):

9:00 Śniadanie, Pożegnania, Wyjazd do domu i do zobaczenia w roku następnym 2022r.

 

Komandorzy:

Włodzimierz Sadowski - tel. 604.445.274

Robert Rogala - tel. 607.868.474

Koszty Rajdu:

Załoga 2-osobowa (członkowie CAAR) - 1300 zł.

Załoga 2-osobowa ( nie członkowie CAAR) - 1500 zł.

Osoby Towarzyszące - 750 zł.

Dzieci do lat 5 - gratis

  • Zgłoszenia uczestnictwa na specjalnym formularzu na stronie CAAR ( https://caar.pl/jesien2021 ) lub bezpośrednio do Komandorów do 31 Lipca 2021r
  • Wpłaty za uczestnictwo kierować na konto klubu CAAR Rajd jesienny - nr 87 1140 2004 0000 3302 7651 1506 z dopiskiem Rajd Jesienny „Babie Lato nad Biebrzą 2021 ”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Organizowany rajd jest imprezą o charakterze turystycznym i zgodną ze statutem CAAR Club Antycznych Automobili i Rajdów.

Zgłaszający się na rajd akceptuje poniższe warunki uczestnictwa:

  1. Oświadczam, że pojazd uczestniczący w rajdzie ma ważne ubezpieczenie OC, posiada obowiązujące wyposażenie (m. in. trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę), posiada ważny przegląd rejestracyjny i jest sprawny technicznie.
  2. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad Kodeksu drogowego i będę stosował się do wszelkich zgodnych z prawem poleceń organizatorów rajdu (Komandorów).
  3. Zostałem poinformowany, że dane osobowe uczestników oraz samochodów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją rajdu (rezerwacji hoteli, przepustek do zwiedzanych obiektów itp.) i są zgodne z RODO CAAR. Rajd jest imprezą publiczną i wizerunki uczestników oraz pojazdów mogą być rejestrowane przez media relacjonujące wydarzenie. Mogą być także wykorzystane bez ograniczeń w publikacjach prasowych, wydawnictwach, intrenecie oraz mediach społecznościowych.
  4. Oświadczam, iż znane mi jest ryzyko i niebezpieczeństwo związane z rajdami pojazdów zabytkowych i w razie wypadku lub innych podobnych okoliczności wynikających z mojego udziału w tej imprezie akceptuję pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a także, nie będę występować względem Organizatora z roszczeniami wynikającymi z powyższych zdarzeń.
  5. Oświadczam, iż wszystkie dane zamieszczone w powyższym formularzu (w szczególności dane osobowe, numery rejestracyjne, marka i model pojazdu) są zgodne ze stanem faktycznym.

Informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i akceptuję powyższe wszystkie warunki związane z moim udziałem w imprezie.