Zlot Krajowy CAAR 2023

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Klubu CAAR zaprasza na Zlot Krajowy,  który odbędzie się dnia 02 grudnia 2023 roku (sobota) o godzinie 12.00 w sali Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 (budynek Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II).

UWAGA:  Część oficjalną Zlotu zaczniemy o godzinie 14.00, a wcześniej zapraszamy na poczęstunek, piętro 4 w budynku Centrum Olimpijskiego

Krajowy Zlot Członków CAAR

Porządek zebrania

 1. Wybór przewodniczącego i porządku zebrania.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej - uchwał.
 4. Przyjęcie nowych członków do CAAR.
 5. Sprawozdanie z działalności CAAR w 2023 roku.
 6. Sprawozdanie finansowe CAAR za rok 2023.
 7. Sprawozdanie Kolegium Rewizorów za rok 2023.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2023 rok.
 9. Wybór nowego składu Kolegium Rewizorów 2023.
 10. Kierunki działań CAAR - plan pracy na rok 2024.
 11. Wolne wnioski i dyskusja

W zebraniu mogą wziąć udział tylko członkowie CAAR.

Uwaga!

Ze względów finansowo-księgowych nie będziemy przyjmować już składek w formie gotówki. Bardzo prosimy o wpłacanie przelewem na konto główne klubu 08 1140 2004 0000 3102 7637 4801 mBank S.A. Warszawa. Kwota bez zmian tj. 120 zł. Prosimy o przyniesienie legitymacji do „oklejenia”.

Prosimy wszystkich o potwierdzenie swojego przybycia, do 25 listopada 2023r. na adres: joanna.butkiewicz-sikora@caar.pl ,tel. 607-857-817. Ułatwi nam to sprawy organizacyjne.

Bardzo dziękujemy.

Za Zarząd CAAR

Anna Jesionek

Prezydent Klubu