Nowy Prezydent CAAR 2022

Dnia 26 listopada 2022r. odbyło się nasze walne zebranie członków klubu zwane Zlotem Krajowym 2022. Głównym punktem był wybór Prezydenta Klubu i współpracującego z nim Zarządu. W wyniku tajnego głosowania tę zaszczytną funkcję przez najbliższe 4 lata pełnić będzie Anna Jesionek. Bardzo gratulujemy wyboru. Pozostałymi członkami zarządu są: Jan Bojanowski, Zbigniew Jezierski, Maciej Wiśniewski, Joanna Butkiewicz-Sikora.