Zlot Krajowy 2022

Zarząd Klubu CAAR zaprasza na Zlot Krajowy, który odbędzie się dnia 26 listopada 2022 roku (sobota) o godzinie 12.30 w:

Hotel & Centrum Kongresowe IOR

ul. Władysława Węgorka 20

60-318 Poznań

PORZĄDEK OBRAD

 1. Wybór przewodniczącego i porządku zebrania.
 2. Wybór sekretarza zebrania.
 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej-uchwał.
 4. Przyjęcie nowych członków do CAAR.
 5. Sprawozdanie z działalności CAAR w 2022 roku.
 6. Sprawozdanie finansowe CAAR za rok 2022.
 7. Sprawozdanie Kolegium Rewizorów za rok 2022.
 8. Zatwierdzenie sprawozdań zarządu przez Zlot Krajowy.
 9. Wybór nowego prezydenta klubu.
 10. Zatwierdzenie zarządu zaproponowanego przez nowego prezydenta klubu.
 11. Kierunki działań CAAR - plan pracy na rok 2023.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.

16:30 - przewidywany koniec zebrania

Joanna BUTKIEWICZ-SIKORA

sekretarz klubu CAAR