Zlot Krajowy członków CAAR 2020

Sytuacja jest bardzo niestabilna. Dlatego też w tym roku, nie będzie organizowany Zlot Krajowy w formie tradycyjnej. Pod koniec roku, wszyscy członkowie klubu otrzymają w formie elektronicznej sprawozdanie za ten rok do akceptacji. Dodatkowe informacje będą przekazane w mailu. Na pocieszenie dodam, że mamy nadzieję, że wiosną uda się nam zorganizować spotkanie, czysto towarzyskie - ale to już będzie zależne od zmienności obecnej sytuacji. 

Joanna BUTKIEWICZ-SIKORA
sekretarz klubu CAAR
email: joanna.butkiewicz-sikora@caar.pl
tel.kom. 607-857-817